Welcome to Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Government of Jammu And Kashmir

Website Designed & Developed by
National Informatics Centre,  J&K State Centre Civil Secretariat, Jammu/ Srinagar (J&K)